Smart Wash desktop

Homepage > Smart Wash desktop

Podstawowa wersja aplikacji Smart Wash desktop umożliwia:

 • dodawanie nowych towarów (kodowanie)
 • rejestrację asortymentu, który jest przyjmowany do prania
 • rejestrację asortymentu, który znajduje się w poszczególnych paczkach, transportach
 • rejestrację kto daną czynność wykonywał (pakowanie, wydanie, przyjęcie)
 • dodawanie pracowników wraz z uprawnieniami i możliwością włączenia widoczności w systemie
 • sprawdzenie ilości asortymentu w sekcjach na stronie brudnej i czystej dla poszczególnych klientów
 • rozpakowanie paczki oraz dodanie/usunięcie asortymentu
 • usunięcie uszkodzonego asortymentu z systemu
 • weryfikacji czy w danych paczkach znajduje się asortyment od tego samego klienta/ oddziału
 • wspomaganie kompletowania odzieży
 • weryfikację sprawności działania transponderów

Dodatkowy moduł do obsługi wynajmu odzieży roboczej – Smart Wash desktop Rental umożliwia:

 • zarządzanie informacjami o kontrahentach
 • rejestracja kontraktów
 • wprowadzanie informacji o zestawach odzieżowych
 • wprowadzanie informacji o pracownikach
 • pomiar
 • materiały
 • personalizację odzieży
 • tworzenie dokumentów wydanie odzieży
 • generowanie raportów: stany magazynów, wartość wykupu, lista braków, zestawienia ilości wypranej odzieży

Aplikacje Smart Wash pracują w środowisku Windows i wykorzystują technologie firm Motorola i Microsoft – m. in. Microsoft .NET, Microsoft SQL Server. W zakładzie pralniczym instalowany jest lokalny serwer bazodanowy Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, który buforuje dane i przesyła je do centralnego serwera, gdzie zlokalizowana jest serwer bazodanowy Microsoft SQL Server 2008 R2. i aplikacja webowa udostępniana klientom pralni. Do działania systemu niezbędne jest łącze internetowe.

Dane z aplikacji desktopowej są przesyłane do centralnego serwera w sieci, dzięki temu klienci pralni korzystając z przeglądarki internetowej mogą pobrać szczegółowe raporty i zestawienia za wybrany okres czasu i dla wskazanego asortymentu. Uzupełnieniem systemu są aplikacje na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi Microsoft Windows Mobile (7.5 lub 8) i Google Android.

W takiej architekturze systemu jeden serwer jest współużytkowany przez wiele zakładów pralniczych. Pozwala to na oszczędności w wydatkach związanych z zakupem sprzętu, licencji i obniża koszty wsparcia technicznego. Taki model użytkowania oprogramowania (SaaS – Software as a Service) będzie w najbliższych latach dominującym trendem na rynku ICT pozwalając na znaczną redukcję kosztów związanych z oprogramowaniem oraz narzędziem pozwalającym na elastyczną reakcję na zmieniające się warunki zewnętrzne.

System może pracować jako samodzielne rozwiązanie lub zostać zintegrowany z dowolnym systemem nadrzędnym (ERP, WMS). W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych prac wdrożeniowych, które nie zostały wycenione w niniejszej ofercie.