Smart Table

Strona główna > Produkty > Smart Table

Smart Table

To urządzenie wbudowane w stół wyposażone w specjalistyczny czytnik UHF RFID zintegrowany z systemem ważącym. Jest stosowane do pakowania z podziałem na rodzaj i kategorie oraz automatycznego zliczania wraz z weryfikacja poprawności asortymentu, jego ilości, wagi itp.

Smart Table może być również wykorzystywany do kompletowania odzieży roboczej. Jest również doskonałym miejscem sprawdzenia całego systemu dla kadry kierowniczej.

STv2

Model 3D