Technologia UHF RFID

Strona główna > Technologia UHF RFID

Technologia UHF RFID

Technologia identyfikacji radiowej RFID (ang. Radio Frequency IDentification) jest obecnie powszechnie stosowana do automatycznej identyfikacji towarów – AIDC (ang. Automatic Identification and Data Capture). Identyfikacja oznakowanych towarów odbywa się za pomocą sygnału radiowego. Towary są znakowane za pomocą tagów (zwanych też transponderami). W chwili gdy tag znajdzie się w polu elektromagnetycznym generowanym przez czytnik następuje odczyt i rejestracja numeru identyfikacyjnego.

Systemy automatycznej identyfikacji RFID są w fazie dynamicznego rozwoju. Typowy system RFID składa się z systemu komputerowego (z bazą danych) i dwóch rodzajów urządzeń identyfikacji radiowej: czytników (urządzenia nadawczo-odbiorcze) i transponderów. System komputerowy obsługuje aplikacja, która steruje urządzeniami RFID.

Większość systemów używanych komercyjnie wykorzystuje albo częstotliwości w zakresie 860 ÷ 960 MHz – pasmo UHF(zależnie od regionu), albo częstotliwość 13,56 MHz – pasmo HF. Oprócz wymienionych wykorzystywane są również częstotliwości w zakresie do 135 kHz – w paśmie LF oraz 433 MHz i 2,45 GHz – w paśmie UHF. Zgodnie z zaleceniami ETSI (European Telecomunications Standards Institute) W Polsce urządzenia RFID pracujące w zakresie częstotliwości UHF wykorzystują pasmo 865.6 – 867.6 MHz.

UHF rfid

 Zalety technologii UHF RFID

1. Szybkość – bardzo dobre możliwości odczytu, do 1000 tagów na sekundę, zwiększają wydajność i dokładność procesów logistycznych.

2. Dokładność – wydawanie, odbiór i inwentaryzacja odzieży może być przeprowadzona łatwo i dokładnie, dzięki odczytywaniu wszystkich tagów w jednym momencie.

3. Ekonomiczność – zastosowanie tagów pozwoli na redukcję kosztów w procesie zarządzania.

4. Pole elektromagnetyczne w paśmie UHF nie powoduje zakłóceń w pracy urządzeń medycznych

5. Brak konieczności bezpośredniej styczności taga z urządzeniem czytającym

6. Możliwość odczytu informacji zapisanych w tagu RFID nawet z odległości kilku metrów oraz poprzez inne materiały

7. Zabrudzenie transpondera nie wpływa na jakość odczytu (kod kreskowy w analogicznej sytuacji byłby całkowicie nieczytelny)

8. Możliwość zapisu większej ilości danych niż w przypadku jednowymiarowych kodów kreskowych

9. Możliwość wdrożenia w warunkach, w których nie sprawdzają się tradycyjne etykiety z kodami kreskowymi

10. Możliwość wielokrotnego programowania jednego taga

11. Zabezpieczenie przed fałszerstwami

uhf rfid technologia